top of page

DE24 Privacyverklaring

Door bepaalde onderdelen van deze website te gebruiken, of door je in te schrijven op één van onze activiteiten, geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van DE24. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.

 

Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken,

  • te (laten) wijzigen,

  • te (laten) schrappen.

 

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

 

Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

 

Hoe laat je je rechten gelden?

 

Dit kan door te mailen naar checkpoint@de24.be.

Vermeld steeds:

  • Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

  • E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.

  • Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

 

Zo verwerken we jouw gegevens

 

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door volgende gegevensverwerkers (die ook de GDPR-regels naleven):

 

Ward Geyskens & Jonathan Billen
DE24

'WiX.com' werd gebruikt voor de opzet van deze website. Jouw persoonsgegevens worden in het administratiepaneel van dit platform verwerkt en beschermd opgeslagen.

 

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Inschrijven op een activiteit:

  • voornaam en naam

  • e-mailadres

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

 

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf. Je persoonsgegevens worden maximaal tot 2 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

 

Doorgifte aan derden

 

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst  mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

 

Minderjarigen

Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens

 

De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik. Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.

Iedereen die namens DE24 jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen, is gebonden aan geheimhouding van die informatie.

 

Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens (geen cookies)

Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslaan over het gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden).

Facebook, Twitter en andere sociale media

 

Het Facebook-icoon onderaan deze website is geen deelknop, enkel een verwijzing naar het DE24 Facebook kanaal.

Op sociale media platformen zelf, hebben wij geen invloed op, en dragen geen verantwoordelijkheid voor, wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen. Wij hebben ook geen controle over hoe andere gebruikers van sociale media met jouw informatie omspringen nadat je iets hebt gedeeld dat op onze website staat.

 

Wijzigingen

 

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan.

 

De laatste aanpassing dateert van 20/03/2021

 

Als het misgaat …

 

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.

Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.

 

Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan checkpoint@de24.be en we zoeken een oplossing.

Meer informatie over klachtenprocedures vind je op de websites Privacycommissie  en Vlaamse Toezichtcommissie.

icons8-gift-50.png

Maak een kennis of familielid blij. Schenk een deelname aan 1 van onze activiteiten

icons8-running-48 (1).png

Ondersteun onze werking. Zorg mee voor een goede omkadering voor onze deelnemers

bottom of page