DE24 en DE12 Wedstrijdreglement

Hieronder worden alle specifieke regels beschreven die gelden voor DE24 en DE12 ultra-challenges. Deze regels moeten te allen tijde worden nageleefd voor, tijdens en na de wedstrijd, zowel onderweg als in het Basecamp. Wie deelneemt aan een DE24 of DE12 challenge, accepteert dit reglement.

 

De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor om de regels of toelatingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken.

Laatste update: 15/12/2021

icons8-finish-flag-50.png

Succesvol afronden van de challenge

 • Alle 24 of 12 checkpoints teruggevonden binnen het afgebakende gebied

 • Alle unieke codes juist genoteerd naast ieder checkpoint op de teamfiche (aan het einde van de wedstrijd)

 • Terug in het Basecamp aangekomen met deze volledig ingevulde teamfiche

 • Dit alles op maximum 24 of 12 uur (sneller mag uiteraard ook)

 • Een duo-team rondt de challenge af met zijn 2 deelnemers. Solo-lopers uiteraard alleen.

Nofinish.png

De poging is niet-succesvol (DNF)

 • Indien één (of beide) van de teamleden de wedstrijd moet verlaten, om welke reden ook.

 • Indien één van de unieke codes op de teamfiche niet of onjuist werd ingevuld (aan het einde van de wedstrijd)

 • Indien het volledige team niet tijdig het Basecamp bereikt binnen 24 of 12 uur. Ook al is de teamfiche volledig juist ingevuld.

 • Indien een team de challenge niet kan vervolledigen binnen de gestelde tijd, maar voor plezier de routes wenst af te werken, kan dat uiteraard. Om veiligheidsredenen vragen we echter om 1 uur na einde wedstrijd in het Basecamp aangekomen te zijn.

icons8-no-running-50 (1).png

Bij volgende gebeurtenissen volgt een disqualificatie (DSQ)

We willen sociale en eerlijke evenementen organiseren. We staan er dan ook op dat alle deelnemers zich eerlijk en sportief gedragen. Deelnemers die betrapt worden op valsspelen, worden uit de wedstrijd gedisqualificeerd.

 • Het gebruik van GPS navigatie om een route naar of tussen checkpoints te bepalen

 • Het gebruik maken van voertuigen om zich te verplaatsen (fiets, auto, brommer, kruiwagen,...)

 • Het moedwillig toebrengen van schade, of achterlaten van afval en materiaal in de natuur, aan privé-eigendommen en omgeving.

 • Het doorgeven en/of ontvangen van oplossingen van een ander duo-team

 • Het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen

 • Het gebruik van drugs of doping

Toelatingsvoorwaarden

 • Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn

 • Deelnemers moeten in voldoende fysieke conditie zijn om de challenge binnen de gestelde tijd van 24 of 12 uur te voltooien.

 

Tijdsregistratie

 • De wedstrijd duurt maximum 24 of 12 uur. Binnen deze tijdspanne, kunnen de deelnemers:

  • de nodige punten terugvinden op kaart

  • de punten in het terrein zoeken

  • tussenin vertoeven in het basecamp (eten, omkleden, rusten, …)

 • De tijd wordt niet gepauzeerd wanneer een team zich in het basecamp bevindt.

 • Wie niet tijdig aanwezig is bij de start van de wedstrijd, kan nog steeds inpikken, maar heeft minder tijd om de challenge te vervolledigen.

De geleverde inspanning

 

 • Het gebruik van GPS of navigatie op een horloge, GPS-toestel of GSM met navigatie-applicaties tijdens de wedstrijd, om een route naar of tussen checkpoints te bepalen, is verboden.

 • Het gebruik maken van voertuigen om zich te verplaatsen (fiets, auto, brommer, kruiwagen,...) wordt niet getolereerd. Gebruik enkel je 2 benen.

 • Het gebruik van loopstokken is toegestaan.

 

Wedstrijdconcepten

De te zoeken checkpoints worden gegroepeerd in reeksen.

Ieder team krijgt, verspreid over de wedstrijd, exact dezelfde zoekreeksen. Echter, de volgorde van de reeksen varieert wel per team.
 

Eén reeks bevat meerdere checkpoints en kan van het wedstrijdconcept type "Back-2-Basecamp" zijn, of van het type "Point-2-Point".

​Back-2-Basecamp

 • In het Basecamp:

  • In het Basecamp krijg je een reeks met meerdere vraagstukken.

  • Op de topografische kaart, ga je vooraf op zoek naar de locatie van alle deze nodige checkpoints.

 • Onderweg:

  • De letters (checkpoints) binnen de zoekreeks mogen in willekeurige volgorde gezocht worden.

  • Deelnemers bepalen zelf de volgorde en het traject tussen de punten.

​Point-2-Point

 • In het Basecamp:

  • In het Basecamp krijg je 1 vraagstuk dat overeenkomst met het eerste checkpoint binnen een reeks

  • Op de topografische kaart, ga je vooraf op zoek naar de locatie van dit checkpoint.

 • Onderweg:

  • Aan ieder checkpoint onderweg wordt een volgend vraagstuk toegekend.

  • De letters (checkpoints) binnen de zoekreeks worden dus in een vaste volgorde aangereikt en verwerkt.

  • Alle teams krijgen binnen dezelfde reeks, dezelfde volgorde van checkpoints.

Localiseren van de checkpoints

 • Duo-teamleden moeten altijd samen zijn, en dus ook beide het checkpoint bereikt hebben.

 • Ieder team dient ±1 minuut aan het checkpoint te blijven staan, zodat de veiligheidstracker de locatie en aanwezigheid zeker kan traceren. Blijf dus zeker even ter plaatse staan, terwijl je de unieke code noteert op de teamfiche.

 

GSM-gebruik bij belangrijke meldingen

 

 • GSM-gebruik is enkel toegestaan:

  • om foto’s te maken onderweg

  • om de hulpdiensten te verwittigen bij een zwaar ongeval

  • om de organisatie te verwittigen in geval van problemen (bv verdwenen, onvindbare checkpoints of sabotage)

 • Telefoonnummers van de organisatie staan vermeld op de teamfiche

 • GSM-toestellen van deelnemers blijven aanstaan tijdens de wedstrijd. De organisatie moet deelnemers kunnen bereiken indien er problemen zijn of een dringende melding is.

 

Veiligheidsmaatregelen en materialen

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid op het parcours. Daarnaast is iedere deelnemer ook verplicht in het bezit te zijn van een eigen ongevallenverzekering.

 

Alle deelnemers dienen ten allen tijde een standaard set van veiligheidsmaterialen bij zich te hebben. Hier wordt bij aanmelden op gecontroleerd. Controle kan ook willekeurig tijdens de wedstrijd gebeuren.

Verplicht

 

Rugzak / Racevest

GSM (voldoende opgeladen)

Reservoir voor 1L water

Hoofdlamp

Rood lampje voor op de rug

Overlevingsdeken

Mini-kit EHBO (pleisters, elastische band)

Regenjas (afhankelijk van het weer)

Lichte trui

Muts

Aanbevolen

Voldoende voeding/drinken onderweg

Extra batterijen voor de lampjes

Fluovestje of armbanden

Toiletpapier

Tussen zonsondergang en zonsopgang worden alle deelnemers geacht om ononderbroken van de volgende materialen gebruik te maken:

 • Hoofdlamp

 • Rood lampje op de rug

 • Er wordt ook aangeraden iets van reflecterend materiaal te dragen

Indien een deelnemer omwille van medische redenen (bv. zware vermoeidheid, letsel, eerdere medische toestand enz...) ongeschikt wordt geacht om door te gaan in een willekeurige fase van de wedstrijd, behoudt de organisatie zich het recht voor om deze deelnemer hieruit terug te trekken.

Draag zorg voor je materiaal

 

 • Ieder team krijgt de nodige topografische kaart(en) en 1 teamfiche voor de volledige wedstrijd. Indien deze beschadigd en onbruikbaar is, wordt er geen nieuw exemplaar voorzien.

 • Ieder team krijgt bij het aanmelden een GPS-volgsysteem (tracker) waarvoor het verantwoordelijk is.

  • De tracker wordt bevestigd bij één van beide teamleden. Er wordt bij aanmelding toegelicht waar en hoe dit apparaat moet bevestigd worden.

  • De trackers worden aangezet bij de start van de wedstrijd, en worden tijdens de wedstrijd niet uitgezet.

  • Na de challenge dient de tracker terug ingeleverd te worden

  • Bij verlies of schade aan de veiligheidstracker, berokkend door een deelnemer, zal er een kost van €150 aangerekend worden.

 

Leave no trace. Draag zorg voor de omgeving.

 • Het achterlaten van afval of afgedankt materiaal in de natuur, of aan het basecamp, is niet toegelaten.

 • Uiteraard is het evenmin toegelaten om schade aan te richten aan de natuur en/of privé-eigendommen die je onderweg tegenkomt.

 • Onderweg is het niet toegelaten om van de bestaande paden en wegen af te wijken. De checkpoints zullen ook steeds op een bestaande paden of wegen geplaatst worden.

 • Het betreden van privéterrein onderweg, is niet toegelaten.

 • Aan het Bascamp zal er een toilet zijn voor de deelnemers. Is de nood onderweg toch daar om je behoefte te doen, doe dit dan ook met respect: graaf een kuiltje, recupereer zoveel mogelijk toiletpapier in een afvalzakje, graaf je kuiltje weer dicht.

Gedrag naar andere deelnemers

We moedigen sportief gedrag naar andere deelnemers en naar de organisatie hard aan.

 • Wanneer een mededeelnemer (uit je eigen of een ander team) noodhulp nodig heeft, wordt er verwacht dat je die hulp ook verleent. De wedstrijdorganisatie zal de tijd crediteren die is besteed aan het assisteren of redden van een mededeelnemer.

 • Geef niet zomaar oplossingen van checkpoints door aan andere deelnemers. Omgekeerd: aanvaard deze ook niet van een ander team. Zo blijft de wedstrijd voor iedereen leuk en eerlijk.

 • De zoekreeksen en teamfiches zijn zo opgesteld dat elk team zoveel mogelijk in andere richtingen dient te lopen. Het is wel toegelaten dat teams stukken van het parcours samen lopen.

 • Teams mogen geen georganiseerde ondersteuning van buitenaf hebben. De wedstrijd gebeurt onder volledige autonomie.

 • Het gebruik van pacers (begeleidende lopers die het tempo bepalen) is niet toegestaan.

 

Drank en voeding

 

 • De snacks en drankvoorziening aan het basecamp zijn enkel voor de deelnemers van de wedstrijd.

 • Deelnemers mogen tijdens de wedstrijd horecazaken en winkels betreden voor extra proviand.

 • Voor, tijdens en na de wedstrijd zijn geen illegale drugs of doping toegestaan.

 

Beslissingen van de organisatie

 

De wedstrijdorganisatie heeft volledige autonomie gedurende de hele wedstrijd en hun beslissing is definitief over alle uitspraken.